CHỮA TIM MẠCH + ĐIỀU HOÀ HUYẾT ÁP + CÔNG DỤNG KHÁC

Điều hòa huyết áp - Trị mất ngủ + Công dụng khác

Chữa bệnh phụ nữ + Công dụng khác

CHỮA MỤN NHỌT, BỆNH NGOÀI DA, NGỨA + CÔNG DỤNG KHÁC

TRỊ GIUN SÁN, ĐAU BỤNG + CÔNG DỤNG KHÁC

TIÊU CHẢY – KIẾT LỴ + CÔNG DỤNG KHÁC

LỢI TIỂU – THÔNG MẬT + CÔNG DỤNG KHÁC

CHỮA BỆNH ĐƯỜNG TIÊU HOÁ – DẠ DÀY + CÔNG DỤNG KHÁC

CHỮA HO – CHỐNG VIÊM – CẢM SỐT + CÔNG DỤNG KHÁC

GIẢI ĐỘC – CÔN TRÙNG CẮN – CẦM MÁU – CÔNG DỤNG KHÁC

TÊ THẤP – ĐAU NHỨC – GIẢM ĐAU & CÔNG DỤNG KHÁC

CÂY THẢO DƯỢC & VỊ THUỐC CÓ CHẤT ĐỘC