CHỮA MỤN NHỌT, BỆNH NGOÀI DA, NGỨA + CÔNG DỤNG KHÁC
LỢI TIỂU – THÔNG MẬT + CÔNG DỤNG KHÁC

CHỮA BỆNH ĐƯỜNG TIÊU HOÁ – DẠ DÀY + CÔNG DỤNG KHÁC

CHỮA HO – CHỐNG VIÊM – CẢM SỐT + CÔNG DỤNG KHÁC